wijnenspeelt

WIJK

WIJK

wijnenspeelt maakt laagdrempelig theater met en voor bewoners in de wijk. Plezier, samenwerking en talentontwikkeling staat voorop.

Maatschappelijk doel

In de basis hebben de projecten vaak een maatschappelijk doel: elkaar en de wijk beter leren kennen, kennismaken met verschillende culturen, een lichtpunt bieden in moeilijke tijden en bijdragen aan een positiever beeld van de wijk.

Partners

wijnenspeelt werkt nauw samen met sleutelfiguren uit de wijk zoals de gemeente, scholen, wijkcentra, jeugd- en jongerenwerk, buurtverenigingen, sportclubs en toneelverenigingen.

Lopende projecten

Eerdere projecten