wijnenspeelt

WIJK

WIJK

We organiseren en maken licht, laagdrempelig theater met en voor bewoners in een wijk. Plezier, samenwerking en talentontwikkeling staat voorop.

Maatschappelijk doel

In de basis hebben de projecten vaak een maatschappelijk doel: elkaar en de wijk beter leren kennen, kennismaken met verschillende culturen, een lichtpunt bieden in moeilijke tijden en bijdragen aan een positiever beeld van de wijk.

Partners

We werken nauw samen met sleutelfiguren uit de wijk zoals de gemeente, scholen, wijkcentra, jeugd- en jongerenwerk, buurtverenigingen, sportclubs en toneelverenigingen.

Lopende projecten

Eerdere projecten